Rum för Uppfinnelse

Rum för Uppfinnelse

Rum för Uppfinnelse undersöker den gemensamma skapandeprocessen. Genom att tänka med våra händer formar vi inte bara oss själva utan också vår egen framtid. I det mobila, tillfälliga rummet erbjuds material och plats att bygga och skapa för alla åldrar.

Kom, bygg och skapa med oss i Rum för Uppfinnelse! 


Rum för Uppfinnelse är ett mobilt, tillfälligt rum som kommer att dyka upp på olika offentliga platser. Här står det konstnärliga utforskandet och materialet i centrum. Du kan på ett enkelt sätt kan delta och förhoppningsvis få inspiration. Kanske kan vi öppna dörrar till fler egna inre och yttre skapanderum.

 

"I Rum för Uppfinnelse tänker vi med händerna, tillsammans, och bygger gemensam historia."

Vi hoppas kunna samverka med andra lokala aktörer på de platser vi kommer att vara på. Det kan ge nya perspektiv och andra typer av uttryck, samtal och processer kan skapas.

Projektet har fått stöd av: 

Program  2023 


Under våren och sommaren 2023 kommer Rum för uppfinelse att befinna sig på olika platser i länet. 


Följ oss gärna på instagram @rumforuppfinnelse


Mötesplats Steneby   


- konferensen Location, location, location   

2 feb

kl 9-16Kulturhuset Storbrunn


- biblioteket, konstrummet

5 maj 

kl 13-16Celsiustorget


-Uppsala, i samarbete med Uppsala City och

S:t Per Gallerian

6 majFyrisgårdens Broloppis


- Svartbäcksgatan 58

27 maj

kl 12-15Kulturfestivalen Kultis


- Kulturkvarteret Walmstedska

4 juniFjällnora naturreservat


- Fjällnora, Uppsala

10 juniKulturhuset Storbrunn


- Östhammar

2 sept

kl 10-15Följ oss gärna på instagram  @rumforuppfinnelse

Om konstnärerna


KOS = Sofie Stenberg & Kajsa G Sjölén


KAJSA G SJÖLEN’S konstnärliga arbete består i teckning, måleri, poesi, interaktiva skulpturer och händelser. Hon har gjort flytande konserter i mörkret, jättestora teckningar, 12 meter höga eldskulpturer med mekaniska rörelser. I mitt arbete finns ofta ett stort allvar som balanseras med humor. Just nu är jag upptagen av uppfinnelse, handgripliga
konstruktioner, barns upptäckande och nyfikenhet. Hur kan vi rusta barnen, och oss själva för det gungfly som världen är? Är nyfikenhet på det nya det enda vapnet mot den här världen?

SOFIE STENBERG är verksam som konstnär och arkitekt och bor i Uppsala.

Hennes arbeten består av olika uttryck i varierande skalor och kan mynna ut i stora måleriska fonder, svart-vita små bläckteckningar, rumsliga installationer i naturmaterial eller typografiska figurer. Hon jobbar gärna gränsöverskridande med andra områden både enskilt och i olika samarbeten. Arbetet präglas av en experimentlusta, nyfikenhet och vilja att upptäcka och relatera till det förflutna, tolka vår samtid och reflektera över framtiden. Hon arbetar också med arkitektur illustration, fri konst samt driver egna konst- och kulturprojekt. Mer information finns på www.sofiestenberg.com